Projekt zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Chrzanowskiego

Ogólny zarys koncepcji

Projekt zagospodarowania tereny osiedla przy ul. Chrzanowskiego ma charakter miejsko-mieszkalny. Ze względu na to jest pod względem przewidzianych płaszczyzn kombinacją nawierzchni trawiastych i pieszo-jezdnych. Trawa zapewnia zdrowy i przyjemny teren do wypoczynku i rekreacji, a ścieżki i pasy nawierzchni jezdnych stanowią dogodne i konieczne ciągi komunikacyjne. Zieleń zaprojektowano z przyjęciem jako główny motyw drzew wielopiennych i żywopłotów nasadzonych na dużych powierzchniach trawiastych. Nasadzenia mają kształt geometryczny, są równoległe i promieniste, aby zachować uporządkowany charakter osiedla. Na całości terenu zaprojektowano rośliny ozdobne, atrakcyjne cały rok, nasadzone w pasach.

Powierzchnie jezdna i piesza.Projekt zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Chrzanowskiego

Pasy nawierzchni pieszo jezdnej zostały wykonane z trwałych i estetycznie odlanych płyt betonowych o wysokiej trwałości i jakości. Dodatkowo zastosowano nawierzchnię mineralną. Ścieżki doprowadzone do klatek schodowych w blokach wykonana jest z drobnej kostki betonowej.

Powierzchnie zielone.

W projekcie dominują powierzchnie trawiaste wraz z geometrycznie formowanymi żywopłotami. Zachwano i uwzględniono w koncepcji istniejące już drzewa. W zakresie pozostałej roślinności przewidziano trawy ozdobne w pasmowych nasadzeniach. W wolnostojących donicach umieszczono wielopniowe krzewy soliterowe. Na wewnętrznym terenie zielonym środkowego bloku, który jest zarazem miejscem centralnym osiedla znajduje się skarpa. Na niej przewidziano nasadzenie roślin okrywowych.
Roślinność i drzewa wokół pierwszego bloku nasadzono promieniście na zewnątrz, w nasadzeniu pasmowym, gatunki grupami, spójnie co do kierunku nasadzenia.

Miejsca wypoczynku i rekreacji.

Na terenie osiedla przewidziano plac zabaw. Jego powierzchnia jest połączeniem nawierzchni piaskowej i bezpiecznej w różnych odcieniach szarości. Znajdują się tam urządzenia do zabawy, ławka i bujaki.
Plac centralny zaprojektowano jako teren wypoczynkowy, miejsce spotkań mieszkańców, oraz punkt orientacyjny osiedla. WYkonany z powierzchni pieszo-jezdnej w formie wielokątnych nieregularnych płyt betonowych.

Mała architektura.

Punktem centralnym jest plac wypoczynkowy. Umieszczono na nim ławki i inne miejsca wypoczynku. Całość otoczono formowanym żywopłotem, utrzymując geometryczną konwencję projektu. Przy każdym z pięciu bloków przewidziano miejsce stojaki rowerowe, osadzone na nawierzchni mineralnej. Między prostokątnym placem zabaw, a placem centralnym znajduje się miejsce do wypoczynku z ławkami. Otoczone jest z dwóch stron żywopłotem, skąd można pilnować dzieci na placu zabaw, jednocześnie widząc plac główny. W projekcie uwzględniona została droga pożarowa i miejsca parkingowe skomponowane z powierzchnią trawiastą.

Kontakt Studio KrajobrazZapraszamy do kontaktu.

Tel: 606553463
mail: biuro@studiokrajobraz.pl
Nasze konto na FaceBooku