Projekty przestrzeni publicznej – Starogard Gdański

Projekty przestrzeni publicznej – Starogard Gdański

Opis projektu:

Koncepcja zakłada częściową adaptację zieleni istniejącej, której projekt gospodarki przedstawiony został w odrębnym opracowaniu. Zdecydowano się na zachowanie części drzewostanu, ponieważ wiele atrakcyjnych i wartościowych pod względem wizualnym i przyrodniczym egzemplarzy stanowi świetną bazę do modernizacji zieleni. Teren opracowania podzielono na pięć stref: plac północny, strefa miejska, parkowa i historyczna wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz plac południowy.

Projekty przestrzeni publicznej – strefy projektu.

Na placu północnym projekt zieleni zakłada zachowanie wierzby płaczącej oraz wprowadzenie nowych nasadzeń: w bezpośrednim sąsiedztwie wierzby rozległe przestrzenie trawników z darni zamknięte w geometrycznych kwaterach oraz drzew- lip drobnolistnych ‘Greenspire’.
W strefie miejskiej wzdłuż projektowanych schodów zaplanowano donice z krzewami soliterowymi: klon tatarski ‘Ginnala’. Wzdłuż alei zachowano część istniejących egzemplarzy, które umieszczono w donicach wraz z projektowanymi bylinami- trawami ozdobnymi. Dodatkowo zaprojektowano nowe drzewa wysokopienne: lipy drobnolistne ‘Greenspire’.
W strefie parkowej projekt zakłada zachowanie części istniejących drzew oraz wprowadzenie nowych: jabłoń ‘Profusion’ oraz śliwa wiśniowa ‘Nigra’. Dodatkowo zaprojektowano wyniesione rabaty wypełnione nasadzeniami zarówno drzew, jak i  krzewów oraz bylin – traw ozdobnych.
W strefie historycznej zaplanowano drzewa wysokopienne o wąskiej koronie- grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’.
Na placu południowym zaprojektowano zieleń wysoką uzupełniającą nasadzenia istniejące- drzewa wysokopienne- lipy drobnolistne ‘Greenspire’, część drzew istniejących przesadzono. W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu zaplanowano krzewy cięte w prostopadłościan- berberys Thunberga ‘Erecta’.

Projekty przestrzeni publicznej – Zieleń zastosowana w projekcie. 

Przestrzeń ciągu komunikacyjnego jakim jest Aleja Wojska Polskiego, podzielono ze względu na uwarunkowania architektoniczne oraz funkcjonalne na 5 różnych stref. Mimo tego podziału na całej długości alei utrzymany został spójny charakter przestrzeni pod względem kompozycyjnym oraz materiałowym.

Mała architektura na placu przed budynkiem dworca charakteryzuje się prostą i nowoczesną formą. W strefie tej zastosowano drewniane siedziska przymocowane do murków i wkomponowane w projektowany układ nawierzchni.
Strefa miejska to kontynuacja linii nowoczesnej z placu północnego zarówno na donicach jak i na projektowanych schodach terenowych zastosowano proste drewniane siedziska stylistycznie nawiązujące do siedzisk wykorzystanych poprzedniej strefie.
Kolejna strefa- parkowa charakteryzuje się dużą ilością rabat ograniczonych murkami, na których zlokalizowano drewniane parkowe siedziska z oparciami.
Czwarta strefa tj. historyczna wyróżnia się historycznymi elewacjami budynków. W związku z tym zaproponowano ławki o nieco innym stylu, nawiązującym do charakteru miejsca.
W piątej strefie na placu południowym zaproponowano wprowadzenie dużej ilości placów z ławkami do wypoczynku, jako ogródki kawiarniane, czy place do ekspozycji sztuki. Małą architekturę proponuje się wprowadzić nowoczesną tak aby na całym przebiegu alei była spójna.

Studio Krajobraz: Projekty zieleni publicznej i projekty ogrodów. Bogate portfolio wykonanych projektów. Zapraszamy do współpracy.

Nasze konto na FB