Zagospodarowanie terenów zbiornika retencyjno-rekreacyjnego.

Zagospodarowanie terenów zbiornika retencyjno-rekreacyjnego.

Studio Krajobraz tworzy projekty ogrodówprojekty tarasów oraz projekty zieleni publicznej

Zagospodarowanie terenów zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Studio Krajobraz tworzy projekty ogrodówprojekty tarasów oraz projekty zieleni publicznej

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TEGO PROJEKTU