Zagospodarowanie placu Narutowicza

Zagospodarowanie placu Narutowicza.

Studio Krajobraz tworzy projekty ogrodówprojekty tarasów oraz projekty zieleni publicznej

Zagospodarowanie placu w mieście.

Studio Krajobraz tworzy projekty ogrodówprojekty tarasów oraz projekty zieleni publicznej

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TEGO PROJEKTU